Hem Okategoriserade Skanska inför BuildSafe på alla projekt

Skanska inför BuildSafe på alla projekt

Det digitala verktyget BuildSafe ska implementeras på Skanskas alla arbetsplatser i Sverige under 2018. Syftet att öka effektiviteten och säkerheten i projekten.

– Våra byggprojekt och dess människor behöver digitala och mobila verktyg i världsklass. För den digitala resan vi står mitt i behöver vi också partners i framkant och Buildsafe är en av dem, säger Anders Rehnström, COO Operativ Chef på Skanska Sverige.

Viktor Broberg, BuildSafe.

Samarbetet mellan bolagen började 2015 i samband med att KTH och flera byggbolag genomförde en studie om BuildSafe. Redan i slutet av förra året användes BuildSafes tjänst för säkrare och effektivare byggprojekt av cirka 800 Skanskamedarbetare och 600 underentreprenörer. Målet är att antalet användare ska uppgå till minst 400 – 500 projekt inom bolaget innan 2018 är slut vilket innebär drygt hundra nya projekt i kvartalet.

– Vi är stolta över att fördjupa samarbetet med Skanska och ser det som en stor kvalitetsstämpel att ett av världens största byggbolag väljer oss som leverantör. Skanska ligger i framkant med digitalisering och är en viktig partner för BuildSafe i vår resa att skapa en branschstandard, säger Viktor Broberg, vd på BuildSafe.

BuildSafe är en digital tjänst som hjälper byggbolag och byggherrar att effektivisera och standardisera KMA-processer (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö).  Verktyget bygger på en mobilapplikation som används ute på byggarbetsplatsen. Skyddsronderna görs direkt i telefonen, varpå all data på projektet samlas på en webbplattform. På så sätt kan man kommunicera relevant information om projektets säkerhets- och risknivåer inom projektet.

Alla aktörer som finns inom projektet kan bjudas in till webbplattformen. Tidigare har papper och penna dominerat i säkerhetsarbetet, men att jobba på digitalt på projektbasis gör att man slipper de olika sidoarbeten som uppstår när alla bolag arbetar var för sig.