Hem Fråga Experten Fråga Experten: Spricka i plattan?

Fråga Experten: Spricka i plattan?

Fråga Experten

Vi har rivit ut golvet i köket och tagit bort lumpapp som varit limmad direkt på plattan vilket gjorde att jag fick slipa hela golvet i köket. När all papp är avlägsnad så ser vi nu att vi har en spricka i plattan som är ca två meter lång och mellan 1-5 mm bred. Är detta allvarligt? Hur är bästa sättet att åtgärda om det nu behövs? Jag ar fått höra att jag inte ska oroa mig då plattan är armerad så inget kommer att hända?
/Martin

Att betong spricker är fullt normalt. Ofta kommer det av att betongen krymper, men det kan också vara av temperaturvariationer, rörelser i underlaget, från laster, mm. Eftersom betong har begränsad draghållfasthet (ca 8% av tryckhållfastheten) samt är ett sprött material (sträckgräns ca 0,1 mm/m) så behöver man armera betongkonstruktioner som utsätts för dragpåkänningar. För detta används lastbärande armering. För att minimera sprickbredden orsakade av uttorkningskrympningen och temperaturrörelser används sprickarmering. Den har som funktion att fördela sprickorna så de blir många små, istället för få stora. Att minimera sprickbredden med sprickarmeringen kan vara viktig av estetiska skäl, för att säkerställa en funktion (gastäthet, hygien, radontäthet, vattentäthet, överhörning, mm), eller för att inte få beständighetsproblem (armeringskorrosion, frysskador, kemiska angrepp). När en armerad betongkonstruktion är utsatt för exempelvis klorider (tösalter, havsvatten, klorerat vatten) är det viktigt att begränsa sprikbredden (max ca 0,2 mm). Detsamma gäller om har stort ensidigt vattentryck.

Man kan också få sprickor i tidig skede (under första dygnet) kopplat till sättning, avdunstning, kemisk krympning, vilket då inte handlar om armering utan att säkerställa bra härdning och skydd. Sprickorna kan vara genomgående eller genomgående, ofta kopplat till vilken orsak (typ av sprickbildning).Så när man ser stora sprickor (ca 1 mm) är de som regel ett tecken på bristfällig härdning/skydd i tidig ålder, eller för lite (eller ingen) sprickarmering. Och oftast är det inte av för lite (eller felplacerad) lastbärande armering.

I bostäder är miljön ”snäll” och sprickor är som regel inget större problem. De kan vara problematiska om de är stora och genomgående när man har markradon eller rörelser i sprickorna som får klinker att släppa.

Du skriver att sprickan i ditt golv är upp till 5 mm bred, vilket jag kan tycka är ganska mycket. Om den då är genomgående och har delat av plattan finns risk för problem med rörelser. Det kan då vara idé att kolla upp. Är sprickan däremot mer mitt i plattan borde den inte något problem.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group