Hem Hållbarhet “Fantastiskt att vara med i detta samarbete”

“Fantastiskt att vara med i detta samarbete”

Med konkurrens från BIG, WilkensonEyre och White Arkitekter var det Kjellgren Kaminsky i samarbete med UNStudio som lämnade in vinnarförslaget i tävlingen om Göteborgs linbana. UNStudio har rollen som design arkitekter och Kjellgren Kaminsky som lokala arkitekter.

– Som född och uppvuxen i Kville alldeles i närheten av linbanans framtida sträckning, och som tidigare medarbetare på UNStudio, är det fantastiskt att nu vara med i detta samarbete för att utveckla Göteborgs kollektivtrafik med nya hållbara och effektiva lösningar, säger Joakim Kaminsky, delägare på Kjellgren Kaminsky.

Den nya linbanan består av fyra stationer och sex torn och ger en snabb och effektiv transport genom staden. Det blir det första nya kollektivtrafikslaget som införs i Sverige sedan tunnelbanan i Stockholm påbörjades på 1930-talet. Linbanan tar fågelvägen genom Älvstaden och har ändhållplats på Järntorget, en viktig kollektivtrafiknod för både bussar och spårvagnar.

– Vi som lokala arkitekter är särskilt glada att juryn betonar förslagets förståelse för stadens historia och stadsiluett. Vårt förslag refererar till hamnkranarnas asymmetriska och ständigt föränderliga former, och där vi har utgått från stadens industriella historia, säger Joakim Kaminsky.

Tornens och stationernas utformning följer strikta principer om hållbart byggande med hjälp av innovativ teknik.

– Med vår kunskap om de lokala förhållandena identifierade vi att en stor utmaning för projektet blir att mycket kommer att byggas samtidigt som linbanan i Göteborg runt 2021. Därför har vi valt en konstruktionsmetod där elementen kan tillverkas på fabrik på annan ort och sedan snabbt monteras på plats. Att använda en fackverkskonstruktion ger även fördelen att tornen har en relativt liten visuell påverkan och ger en liten skugga.

Tornen består av prefabricerad fiberförstärkt betong och har låg materialanvändning och minimala underhållskrav. Den korta byggtiden minimerar också miljöpåverkan. Energi genereras av stationerna själva genom PVT-paneler (paneler med både solceller och solfångare) som integreras i stationernas takkonstruktioner för att ge el till belysning och värmeenergi. Belysningsarmaturer monteras dolt bakom de träklädda väggarna och taken, och är utformade för att ge en behaglig spridning av reflex- och bländningsfritt indirekt ljus. Detta för att skapa optimala förutsättningar för säkerhet och visuell komfort.