Hem Okategoriserade Barsebäck rivs – för över fyra miljarder

Barsebäck rivs – för över fyra miljarder

För första gången rivs ett kommersiellt kärnkraftverk i Sverige. Nedmonteringen av Barsebäck vid Öresund beräknas kosta 4,5 miljarder.

– Det är kostsamt för det är en lång process, det kommer att hålla på i nästan tio år, säger Åsa Carlson, vd på Barsebäck Kraft.

Enligt planerna ska rivningen inledas 2020, men det saknas ännu tillstånd från såväl mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten. Rivningen göras inifrån och cirka sex procent av allt utrivet material måste placeras i slutförvar. Liknande reaktorrivningar har genomförts i Tyskland, USA och Spanien.

– Det är beprövade metoder och vi har lärt oss av vad som har gått bra och vad som kan förbättras jämfört med deras projekt, säger Åsa Carlson.

Bortsett från hanteringen av det radioaktiva materialet är det som att riva vilken industribyggnad som helst.

– Den stora massan är vanlig, ren betong. Det är en väldigt bra grundmassa för att använda som utfyllnad, antingen här på vår mark eller i andra infrastrukturprojekt, säger Åsa Carlson.

Kävlinge kommuns vision för Barsebäckområdet är att skapa ett havsnära område i kanten av Öresund med bostäder, arbetsplatser, torg och parker.

– Vi kommer att vara väldigt tydliga så att man sanerar det till hundra procent, så att man kan använda det till vad man vill efter, säger Kävlinges kommunstyrelseordförande Pia Almström (M) till Sveriges Radio.