Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur tjock platta under ett växthus?

Fråga Experten: Hur tjock platta under ett växthus?

Fråga Experten

Vi har bestämt oss för att skaffa ett växthus av glas på 11,4 kvm och det är en T-formad byggnad. Växthuset skall förankras (gjutas fast i betong). Vi tänkte ha en platta som är ca halvmetern större runt om för att vi ska kunna ha blomkrukor även på utsidan. Den tänkta plattan har måtten 5200×4200 mm. Men frågan är, hur tjock plattan skall vara. Gör jag den 200 mm tjock så kommer den att väga nästan 12 ton. Och att blanda 12ton betong med en vanlig hemmablandare kommer att ta tid och kosta upemot 12tkr. (Om jag har räknat rätt så det är ca 340 säckar.) Var och hur kan jag kompromissa? Skall jag mura upp med leca-block och gjuta fast dem? Hur?
/Laszlo

Lasterna från ett växthus på en betongplatta är små, och eventuell sprickbildning är inte alvarligt. Du borde klara dig med en betongtjocklek på 8-10 cm, och ett enklare armeringsnät (6x 150 mm). Vill du minimera risken för krympsprickor kan du lägga dubbla nät (lastbärande + sprickarmering). Givetvis bör du ha ett stabilt bärlager under (berg eller sprängsten, alternativt packad makadam på geoduk), Bärlagret kan behöva vara dränerat för att inte få problem med tjäle. Om du skall ha växthuset uppvärmt vintertid kan det vara ide att ha cellplastskivor under betongen (min 5 cm, gärna mer). Cellplasten verkar också stabiliserande, vilket gör att man kan minska tjockleken på bärlagret något. Skulle man ha ett stort och tungt växthus kan man göra plattan lite tjockare (med kantbalk/vot) lokalt under väggarna.

Om jag räknar på 11,4 kvm och 8 cm tjock platta blir det 0,91 kubikmeter betong. Om plattan är 0,5 meter större än växthuset runt om får jag det till ca 19,5 kvm, och med 8 cm tjocklek blir det då 1,56 kubikmeter betong. Torrsäckad “grovbetong” på 20 kg brukar ge ca 10 liter (och 25 kg ca 13 liter), vilket gör att du behöver ganska många säckar till din platta. Dessutom är det ganska tungt att blanda så pass mycket betong själv. En liter betong väger ca 2,35 ton per kubikmeter, så med 11,4 m2 och 8 cm tjocklek kommer den väga ca 2,1 ton och med 20 cm tjocklek ca 5,4 ton. Egenvikten på en platta på mark brukar inte ha så stor betydelse, och man räknar normalt bara på betongens volym (i liter eller kubikmeter).

När man kommer upp i mer än ca 1 kubikmeter betong kan man fundera på att köpa den fabriksblandad, och det behöver inte heller vara dyrare än att köra med torrsäckat. Och dessutom blir slutprodukten som regel bättre. Om betongbilen kommer intill kan den nå upp till 8-12 m med rännan och då lägga ut betongen där du vill ha den. En betongbil rymmer ca 6 kubikmeter , så med ”underlass” på exempelvis 1 m3 blir frakten ofta dyrare än själva betongen. Kolla med din närliggande betongfabrik för pris och leveransmöjlighet. Det kan vara svårt för en betongfabrik att blanda minder volym än 1 kubikmeter .

Förslagsvis använder du en C28/35 med 16 sten och förhöjd lufthalt (4,5% för frost) och konsistens 54. Var väl förberedd med utrustning och arbetskraft när betongen kommer, så du kan få ut den snabbt, jämna av och sedan få på täckning. Vill du underlätta utläggningen/kompakteringen kan använda en själv-kompakterande betong (SKB), men den kostar några 100-lappar extra (per kubikmeter ) och ställer lite högre krav på formens stabilitet och täthet. Efter att betongen hållits fuktig och hårdnat någon vecka (längre tid om kallt) kan du mura upp med leca-block (eller andra murblock) på plattan. Lycka till med växthuset.

/Oskar Esping