Hem Hållbarhet Trots riskerna – gränsvärdet sänks inte

Trots riskerna – gränsvärdet sänks inte

Arbetsmiljöverket har beslutat att inte sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Ändå visar forskningen att det nuvarande gränsvärdet innebär risker för bland annat silikos och lungcancer.

– Vi har vägt hälsovinsterna av ett halverat gränsvärde mot kostnaderna och funnit att vinsterna är marginella, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket till Arbetet.

Kvartsdamm är ett arbetsmiljöproblem framför allt på arbetsplatser där man bearbetar betong, sten och tegel. Men Jens Åhman tycker att det har varit ett för stort fokus på gränsvärdet.

– Fokus borde i stället ligga på vad man kan göra för att få så lite exponering som möjligt. Det viktiga för att skydda byggnadsarbetarna är att bygga en kultur där man jobbar dammfritt, säger Jens Åhman.

Enligt Arbetsmiljöverket kan exponeringen för kvartsdamm kan minskas, bland annat genom förbättrade städrutiner.

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman vid Byggnads, är förvånad även beslutet om ett oförändrat gränsvärde.

– Andra länder har sänkt sina gränsvärden, jag hade väntat att Sverige också skulle göra det. Nu sparar man kostnader för industrin. I stället får vi kostnader i människoliv.

Det är till exempel vid fräsning och slipning av betong som byggnadsarbetare utsätts för kvartsdammet. Det är svårare att mäta halterna på byggen jämfört med i en fast industri eftersom det utförs olika arbeten hela tiden. Det är dessutom svårare att får bort dammet på ett bygge.

– Kvartsdammet är en del av vardagen för byggnadsarbetare. Därför är det många som inte ser dammet som en risk, säger Ulf Kvarnström.

I vecka 43 ska Byggnads granska ett stort antal byggarbetsplatser och undersöka om de har gjort den riskbedömning de är skyldiga att göra. Vin liknande kampanj 2016 visade sig att nästan hälften av arbetsplatserna inte hade vidtagit någon åtgärd alls mot dammet.

Ulf Kvarnström ser gjuteriindustrin som en förebild.

– Där har man fått bort allt kvartsdamm med hjälp av luftfilter och andra åtgärder – och antalet silikosfall är noll. Det visar att det går.

Även Arbetsmiljöverket genomför en stor inspektionskampanj i byggindustrin under 2018. Genom 2000 inspektioner granskas hur de anställda skyddas mot kvartsdamm och asbest.