Hem Hållbarhet “Ett ovanligare uppdrag”

“Ett ovanligare uppdrag”

Skiss: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

Snart slutar Mälarenergi att elda med bränslen som kol och olja. NCC gjuter över 5000 kubikmeter betong och grundlägger för den sista nya delen av Kraftvärmeverket i Västerås.

– Vi anlägger en stadig grund som ska bära en hundratals ton tung panna och 450 ton tung turbin som vibrerar. Det kräver mer än många andra mark- och betongarbeten och ett ovanligare uppdrag som inte görs varje dag, säger NCC:s projektchef Per Granholm.

NCC att slå ner 900 stålpålar, tre till tolv meter långa, och gjuta 5 500 kubikmeter betong på en yta på 10 0000 kvadratmeter. Dessutom gjuts grunden till en 110 meter hög skorsten. Arbetet inleds med schaktning och under sommaren lyfts panna och turbin på plats. Sedan gjuts väggar runt installationerna.

– När NCC nu anlägger grunden för sista etappen, Block 7, tar vi sista steget i att fasa ut kol och olja. Den nya pannan kommer att eldas med återvunnet trä, till exempel från rivningsarbeten. Målet är att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020, säger Magnus Eriksson, tf affärsområdeschef för Värme på Mälarenergi.

De äldsta delarna av Kraftvärmeverket som nu ersätts togs i drift 1963 och eldas med bland annat kol och olja. Mälarenergis återvinning av hushålls- och industriavfall i kraftvärmeverkets Block 6 har halverat varje Västerås-bos utsläpp av växthusgaser. Block 6 blev därmed det överlägset största bidraget till en minskning av utsläppen i Västerås.

– I nästa steg, med Block 7, kommer Västerås att nå sina miljömål och kunderna får en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform, säger Magnus Eriksson.

Block 7 kommer att stå för drygt 35 procent av värmeproduktionen och Block 6 står för cirka 50 procent. Kraftvärmeverket i störst i Sverige och förser 98 procent av Västerås tätort och hushåll i Hallstahammar och Surahammar med el och fjärrvärme.

NCC:s arbete har inletts och kommer att pågå till hösten 2018. Under 2019 sker installationer och tester och våren 2020 tas Block 7 i drift. Mälarenergis order är värd 70 MSEK och har registrerats i affärsområde Infrastructure.