Hem Fråga Experten Fråga Experten: Målning av betong?

Fråga Experten: Målning av betong?

Fråga Experten

Jag håller på att skissa på ett kulturprojekt som innefattar målning av betong. Ytan som skall målas är en gångtunnel utomhus. Vilken typ av färg rekommenderar ni? Hur bör ytan förbehandlas? Och finns det temperaturer eller fuktighet i luften som bör undvikas vid målning?
/Elin

Det är som regel inget problem att måla betong, och de flesta färger anpassade för miljön (utomhus, inomhus, industrigolv, osv.) kan användas. Färg skadar inte betongen eller betongkonstruktionen, utan snarare tvärt om så har det en tätgörande effekt som hindrar karbonatisering (av koldioxid) eller kloridinträngning (tösalter) och på så sett förlänger livslängden på konstruktionen. Möjligtvis kan en tät färg på en betong med hög fuktlast utomhus ge en ökad avflagning av frost (cyklisk frysning). Detta fenomen kan ibland ses på horisontella målade ytor där vatten kan bli stående. Ett annat problem kan vara i de fall där man har ensidigt vattentryck och en betong med högt vatten-cement-tal (vct), där täta färger med begränsad vidhäftning kan ”bubbla sig”. Som regel bör betongytan vara någorlunda torr när man målar, detta för att säkerställa vidhäftningen av färgen.

Är det utomhus kan man tänka sig att betongen kommer vara någorlunda fuktig. Man kan då tänka sig två varianter. Den ena att man väljer en färg som är ”öppen” eller en färg med bra vidhäftning som är ”tät”. En ”öppen” färg som funkar bra på betongkonstruktioner utomhus är silikatfärgerna (kiselbaserade). Eller då ”tätare” färger såsom uretan eller epoxi.

Du skriver att ytan som skall målas är en gångtunnel utomhus. Antar att den aktuella ytan är vertikal och väderskyddad. Om den då är under mark skulle man kunna tänka sig att den utsätts för ensidigt vattentryck. Och är det en gammal konstruktion (70-tal eller äldre) är kanske vct relativt högt och betongen mer genomsläpplig. Då kan det möjligtvis fungera bättre med en mer ”öppen” färg. Är det en nyare konstruktion kan vct vara lägre och mer tät, och fukttransporten genom betongen kanske vara låg. Då kan de flesta färger för utomhusbruk fungera. Frågan om det finns temperaturer eller fuktighet i luften som bör undvikas vid målning, så brukar man undvika minusgrader. Fuktig luft brukar inte spela någon större roll, så länge ytan som skall målas är någorlunda torr. Vilka temperaturer och fukttillstånd som är olämpliga brukar anges av tillverkaren av färgen.

Kolla men en välsorterad färghandel, de kan säga vilken färg som är lämplig i ditt fall och under vilka förutsättningar målandet kan göras. Det har varit en diskussion huruvida graffitti skadar betongen, och jag vill påstå att det inte har någon negativ effekt (snarare tvärt om). Det börjat dyka upp en del bra exempel på väggmålningar (mural) och liknande. Jag kan förstå att man vill undvika klotter, men då är kanske argumentet att betongen tar skada inte helt rätt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group