Hem Hållbarhet Byggherrarna förordar betong

Byggherrarna förordar betong

De mest förordade bärande konstruktionerna för ett mer hållbart byggande.

Enligt Sverige Byggers andra delrapport om hållbart byggande förordar byggherrar betong i olika kombinationer. Rapportens sista fråga handlar om vilken bärande konstruktion beslutsfattarna personligen förordar för ett mer hållbart byggande.

Byggherrarna förordar betong eller kombinationer där betong ingår och det är liksom hos konsulterna kombinationen betong, trä och stål som är den enskilt mest förordade bärande konstruktionen. Det är även tydligt att arkitekterna förordar trä, eller kombinationer där trä finns med, i högre utsträckning än övriga målgrupper. Underlaget kommer från 496 byggherrar, 340 konsulter och 358 byggentreprenörer.

Sverige Bygger har även lyft fram skillnader i svar utifrån storlek på företagen bland byggherrar, konsulter och byggentreprenörer. De större byggföretagen tenderar att förorda betong, som enskilt material i bärande konstruktion för ett mer hållbart byggande, i större utsträckning än de mindre byggföretagen. Rapporten ger även en en indikation om att betongindustrin lyckats bättre hos byggherrarna än hos övriga målgrupper medan träindustrin har lyckats bäst hos arkitekterna.

Läs mer om rapporten och beställ den i sin helhet på sverigebygger.se (länk)