Hem Arkitektur Politiskt förslag ger nya förutsättningar

Politiskt förslag ger nya förutsättningar

Charlotta Holm Hildebrand applåderar propositionen. Foto: Joel Nilsson.

Regeringen vill införa ett nytt politiskt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Med propositionen “Politik för gestaltad livsmiljö” föreslås en ny nationell arkitekturpolicy som bygger på alliansregeringen utredning från 2014.

– Vi ser propositionen som politikens bekräftelse av arkitekturens betydelse i samhället och hur den påverkar oss alla. Hög kvalitet i byggandet, både vad gäller form och funktion, är helt avgörande. Vi vill ju att det vi bygger idag ska stå i hundra år eller mer, säger Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör Charlotta Holm Hildebrand.

Enligt förslaget ska de nuvarande målen upphöra att gälla och ersättas av ett nytt nationellt mål. Ansvarsstrukturen ska bli tydligare och starkare för att förbättra livsmiljöns kvalitet och stödja utvecklingen inom området.

– Det byggs som aldrig förr i Sverige, då är det än viktigare att arkitektur, form och design kan hänga ihop för att utveckla våra samhällen i en god riktning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Miljöminister Karolina Skog menar att klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på städerna samtidigt som teknikutvecklingen innebär många nya möjligheter.

–  Vi behöver en politik för vår bebyggda miljö som möter de utmaningar vi står inför, säger Karolina Skog.

Målet ska bland annat uppnås genom att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden och att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas. Miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla.

– Att arkitekturen får ökade möjligheter att komma in i tidigare skeden höjer kvaliteten och hållbarheten i byggandet. En stad för barn och unga är en bra stad för alla, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Propositionen kan läsas i sin helhet på regeringen.se (länk till pdf)