Hem Okategoriserade Svag ökning av husbyggandet

Svag ökning av husbyggandet

Bostadsbyggandet bromsade in rejält under fjolåret. Volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till strax över 258 miljarder kronor 2017.

–  Investeringsvolymen landade helt i linje med vår senaste höstprognos säger Magnus Klein, som ansvarar för Industrifaktas konjunkturrapporter.

Rensat för prisförändringar innebar byggvolymen en svag ökning med något över två procent jämfört med 2016. Det offentliga husbyggandet höll sig oförändrat jämfört med 2016 medan de privata investeringarna ökade främst genom industrins växande byggvolym. Bostadsbyggandet saktade in och höll sig i stort sett på samma nivå som året före.

Industrifaktas kommande konjunkturrapport med fördjupade analyser finns tillgänglig i mitten av mars.