Hem Fråga Experten Fråga Experten: Uppvärmning av parkeringshus?

Fråga Experten: Uppvärmning av parkeringshus?

Fråga Experten

En fråga angående parkeringshus. Vi är tre föreningar som delar ett större parkeringsgarage. Ovanför är fastigheterna plus innergårdar. Ovanför parkeringshuset på gårdarna har det funnits värmeslingor (och ovanför det jord och gräsmattor och småväxter). En energikunnig sa att vi förbrukade onödig energi med denna uppvärmning och elen stängdes av för uppvärmningen. Men jag är lite fundersam. Kan uppvärmningen på gården ha haft syfte att inte fukt ska tränga in ovanifrån till garaget och därmed skapa fryssprickor och med tiden skada garagets konstruktion?
/Stefan

Stänger du av värmen kan betongen eventuellt utsättas för cyklisk frysning. Om betongen då är fuktig och har relativt högt vatten-cement-tal (vct), samt saknar tillsatt luft, finns risk att den fryser “sönder” (ytlig avflagning eller eventuellt intern frysning). Är garaget uppvärmt och det ligger jord, isolering, m.m. på bjälklaget så kommer det kanske inte ner i minusgrader, och då finns ingen risk för frysskador.

För att klara frysning utomhus brukar man välja en betong med max vct 0,55 och drygt 4% lufthalt. Är det dessutom salt närvarande (tösalt eller havsvatten) behöver vct vara något lägre (max 0,45), och gärna tillverkad med ett beprövat cement (typ Anläggningscement). Betongen blir generellt bättre med tiden och allt tätare (och mer fiporös). Detta gör att mängden frysbart vatten kommer att minska. Gamla betongkonstruktioner kan därför klara frosten mycket bra, trots att vct är högt och luft kanske saknas.

Om betongen utsätts för hög fuktlast och vct ligger över 0,60 finns risk för intern frysning, vilket är betydlig allvarligare än den frysningen som ger avflagning på ytan (se bifogad bild).
Så om er betongkonstruktion inte kommer ner i minusgrader ser jag ingen risk för frysning. Och gör den det kan ni kanske isolera på ovansidan och på så sett bibehålla värmen från garaget. Om ni mäter temperaturen på ovansidan betongen kan ni kanske uppskatta hur mycket den skiljer från utomhustempen.

Ett annat sett att förhindra frysskador är att hålla konstruktionen torr. Det kan då vara tillräckligt om ni lägger ett tätskikt på ovansidan. Många av de parkeringshus vi har idag är byggda under 70-talet, och var gjutna med enklare bygg-betong och bristfälliga täckskikt till armeringen. Detta gör att de kan vara ganska angripna (främst armeringskorrosion). Byggreglerna var helt enkelt annorlunda ut på denna tiden.

Det kanske finns konstruktionsritningar som anger vilken betong som använts till parkeringshuset. Annars kan man borra ut ett par cylindrar (diameter ca 100 mm) och provtrycka för att bestämma vilken hållfasthet det är. Av detta kan man uppskatta frostresistensen. Ett bättre sett att verifiera frostresistensen kan vara att frysprovar betongen (enligt SS 137244, förfarande IIIB) på ett par utborrade cylindrar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group