Hem Okategoriserade Trafikverket och NCC överens om Centralen-bygge

Trafikverket och NCC överens om Centralen-bygge

Trafikverket är överens med NCC om ett avtal för byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen. Kontraktet är värt cirka 4,7 miljarder kronor.

–  Att vi nu kan gå vidare med NCC även som entreprenör för själva byggnationen av deletappen känns bra, säger Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken.

Det var under våren 2016 som NCC tilldelades deletapp Centralen i kontraktsformen ECI (Early Contractor Involvement). ECI innebär att entreprenören kommer in i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstart, för att kunna producera byggnationen så kostnadseffektivt som möjligt. När detaljprojekteringen är avslutad finns möjligheten för Trafikverket att aktivera en option i kontraktet för bygget av deletappen. Optionen har nu aktiverats av Trafikverket och NCC kommer att bygga Västlänkens deletapp Centralen.

– Dagens avtal är en viktig pusselbit för att vi ska kunna komma igång med arbetet med deletappen. Vi kommer att fortsätta med förberedande arbeten längs med deletappen, och beräknar att bygget av själva tunneldelarna inleds under hösten 2018., säger Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken.

Avtalet för deletapp Centralen är det tredje av de fyra byggkontrakten för Västlänken. Nu kvarstår deletapp Kvarnberget som beräknas kunna tecknas under våren 2018. Deletapp Centralen är cirka 1,8 kilometer lång och sträcker sig från öster om E6 till Östra Hamngatan. Station Centralen byggs, med fyra spår och tre uppgångar, norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Förutom den del som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera.