Hem Hållbarhet Koldioxid ska omvandlas till etanol eller baskemikalier

Koldioxid ska omvandlas till etanol eller baskemikalier

Ulrika Rova, biträdande professor i biokemisk och kemisk processteknik.

Som ett led i forskningen kring växthusgasen importerar nu forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU, koldioxid från Polen och Spanien. Målet är att omvandla koldioxiden till etanol eller baskemikalier med många användningsområden.

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi – med hjälp av miljövänlig teknik som vi utvecklar – kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder, säger Ulrika Rova, en av tre forskare på LTU som arbetar med koldioxidprojekt, till Norrbottens-Kuriren.

Luleå tekniska universitet är det enda svenska universitet som deltar i det EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER.

– Andra forskare i Europa får omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå, säger Ulrika Rova

Den importerade gasen kommer från två cement­industrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien. Ulrika Rova och två kollegor, Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom, har hittat en metod för att samla­ upp koldioxid från rök­gaser med hjälp av ­effektiva enzymer.

De tre forskarna arbetar även med lösningsmedel som ska kunna absorbera större mängder kol­dioxid per viktenhet och ett projekt för omvandling av koldioxid till etanol med hjälp av förnybar elektricitet. EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030 jämfört med 1990 års snivåer.