Hem Hållbarhet Överskottsbetong används i asfaltmassor

Överskottsbetong används i asfaltmassor

DK Beton levererar överskottsbetong från leveranser till NCC:s byggarbetsplatser.

Ett samarbete mellan NCC i Danmark och DK Beton möjliggör användning av överskottsbetong i asfaltmassor. Samtidigt som det ger en mer slitstark beläggning minskar det miljöbelastningen.

– En stor del av vårt avfall på byggarbetsplatserna består av överskottsbetong som är resurskrävande och dyr att göra sig av med. Det har uppmuntrat till att hitta en smart lösning som gör att vi kan uppnå både miljömässiga och ekonomiska vinster, säger Tim Nederveen, produktchef i NCC:s danska inköpsavdelning, till Recyclingnet.se.

Högsta prioritet att optimera beställningsrutinerna och slippa avfallsprodukter men NCC medverkar också i ett forskningssamarbete med Högskolan i Borås för att hitta metoder för återvinning av betongrester. I Danmark har företaget inlett ett samarbete med deras största betongleverantör DK Beton som innebär överskottsbetong från flera av NCC:s byggarbetsplatser levereras direkt till NCC:s asfaltverk i Ejby.

– Vi hoppas att kunna utvidga samarbetet med flera likartade avtal runt om i landet, säger Tim Nederveen.

Kurt B Hansen, produktionschef i NCC Industrys asfaltdivision, är mycket positiv till det nya initiativet:

– Vi har använt betong i asfalten under flera år med gott resultat. Det är dock viktigt att betongen är ren och inte innehåller hälsovådliga ämnen som PCB, något som kan finnas i rivningsmassor. Därför är det väldigt bra med helt ny överskottsbetong som vi har full kontroll över.

Betongen som används krossas till fraktioner som passar det tänkta asfaltreceptet och används i bärlager. Enligt Kurt B Hansen är den ballast som används i betong generellt sett av högre kvalitet än den som vanligtvis används i asfalt för bärlager.

– Vi får en bättre och mer slitstark produkt till de danska vägarna.