Hem Okategoriserade ”Hängs ut som ett sorgebarn”

”Hängs ut som ett sorgebarn”

I Konkurrensverkets nya rapport ”Konkurrens i Sverige 2018” får byggsektorn en hel del kritik. I rapporten uppmärksammas bland annat ineffektiva och osäkra plan- och byggprocesser, komplicerade byggregler, brist på byggbar mark och otillåtna särkrav från kommunerna.

Carl Zide, chef på Loop Rocks.

– Det är tråkigt att byggbranschen hängs ut som ett sorgebarn. Men om man läser rapporten noggrant får man en helt annan bild. Möjliga förbättringar lyfts fram och det sätts ett stort hopp till den pågående digitaliseringen av anbud, tillstånd och tillsyn, säger Carl Zide, chef för NCC:s digitala återvinnings-app Loop Rocks.

I rapporten, som innehåller en genomgång av den svenska ekonomin, konstateras att antalet anbud i offentliga upphandlingar har gått ned. Det antas vara en följd av att kommunerna inte kräver att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid vilket missgynnar små- och medelstora företag. År 2016 dominerades den svenska byggmarknaden av fyra företag: Peab, Skanska, NCC och JM som stod för nästan 65 procent av de 30 största företagens omsättning. Dessutom har Sverige betydligt högre byggmaterialkostnader jämfört med andra europeiska länder.

Enligt Carl Zide är det inte bristen på kompetenta byggare och entreprenörer som är orsaken till den svaga produktivitetsutvecklingen.

– Det är bristande planering, systemets inbyggda ineffektivitet och för mycket byråkrati som orsakar vårt dyra byggande. Bostadsmarknadens aktuella läge och nya regulatoriska krav skapar en osäkerhet på marknaden som påverkar konkurrensen negativt.

Han menar att det är ett tecken på en överhettad marknad när större byggbolag skjuter upp eller stänger ner byggprojekt som de redan investerat i.

– Att då klaga på att nya aktörer inte ger sin in i leken är fel, det har sin förklaring i marknadsläget. Denna slutsats stöds både av rapporten och av våra 9000 användare från alla delar av byggbranschen. Rapporten missar helt vad vi kan lära oss av våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge som i flera fall ligger före Sverige både avseende digitalisering och en lagstiftning som gynnar en cirkulär ekonomi.

På konkurrensverket.se kan du läsa mer och beställa eller ladda ner hela rapporten (länk)