Hem Okategoriserade Regeringens mål – fler kvinnor i branschen

Regeringens mål – fler kvinnor i branschen

Vinnaren av Betonggalans Ung & Tung-pris 2016: Therese Hellman, Skanska.

Regeringen vill se fler kvinnor i Bygg och anläggningsbranschen och presenterar en ny målsättning.  Senast år 2030 ska minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor.

– Situationen i bygg och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Idag visar Sveriges byggindustriers statistik visar att andelen kvinnor i branschen inte ens når upp till tio procent. Rapporten Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn (N2016/05027/PUB) konstaterar att det är fel att beskriva byggbodsjargongen som hård men hjärtlig – den är skrämmande och utestängande.

– Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft, anser Peter Eriksson.

Av rapporten framkommer att sex av tio kvinnor har mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande branchkulturen.