Hem Fråga Experten Fråga Experten: Belasta konstruktionen?

Fråga Experten: Belasta konstruktionen?

Fråga Experten

Jag undrar hur många kilo man kan hänga från ett innetak av betong c25/30?
/Nika

Jag kan tyvärr inte ge svar på hur många kilo du kan hänga i taket. Detta avgörs av en rad faktorer, såsom betongtjocklek, armeringsmängd, spännvidd, lastpunkt m.m. Med enbart information om betongens hållfasthet går det inte att säga hur mycket konstruktionen kan belastas. Om det är ett bjälklag (våningsplan) behöver man ju även ta hänsyn till lasterna på ovansidan. Men åtminstone hundra kg borde du kunna hänga i taket utan problem. Se bara till att infästningen blir tillräcklig.

Om du har konstruktionsritning med alla förutsättningar går det att räkna på lasterna, en konstruktör kan hjälpa dig med detta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group