Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta en upphöjd syll?

Fråga Experten: Gjuta en upphöjd syll?

Fråga Experten

Jag planerar gjuta en enkel platta till en carport med förråd, 6x8m totalt, utan kantelement (gjutform av regelvirke). Förrådet kommer stå längst bak i carporten och blir ca 2,4x6m. Jag undrar om jag på något sätt kan gjuta en upphöjd syll att ställa väggarna till förrådet på? Detta för att smältvatten inte skall rinna in mot väggen och sugas upp i trät. Min första tanke var att mha 45×45 regel bygga en gjutform till att lägga ovanpå den stora för att på så sätt gjuta en 45mm hög syll att ställa väggarna på. är det bäst att gjuta både platta och förhöjd syll på en gång eller ska jag vänta tills plattan härdat något och sen lägga på min extra gjutform?
/Joakim

Man vill ofta ha plattan till garage/carport nära marknivån. Fäster man då väggens syll i plattan hamnar denna och ytterpanelen för lång ner och riskerar att skadas (fukt, röta). För att åtgärda detta behöver man antingen gjuta eller mura upp en syll/balk runt om (förutom där dörr/porten är).

Vill man gjuta den i betong formas den upp (brädform, formplyfa m.m.) efter att plattan har hårdnat, och gärna med uppstickande armering från plattan som kan förankra kantbalken. Formen reglas upp och fästes (plugg o skruv) ordentligt i plattan. Lagom höjd på balken kan vara ca 200 mm. Betongen kan armeras med ett par längsgående järn för att inte riskera stora sprickor (av betongens krympning). Om du använde prefabriserade sockel-/kantelement som form till plattan skulle du kunna välja en typ som är lite högre (+ ca 200 mm) och som då även kan fungera som yttre form för kantbalken/syllen (och ger isolering).

Ett enklare alternativ kan vara att mura upp med ett lager murblock. Betonghålsten kan se snyggare ut än lättklinkerblock och har något högre hållfasthet, men ger ganska dålig värmeisolering. Murblock i lättklinker (typ Leca) är smidiga att jobba med och ger bättre isolering, men kan behöva putsat på utsidan för utseende och vattenavvisning. Det finns också thermoblock/cellplastblock som har en inre del som fylls med armering och betong. Att gjuta den förhöjda syllen/kantbalken samtidigt som själva plattan blir svårt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group