Hem Hållbarhet Betonghandboken – nu med hållbarhet

Betonghandboken – nu med hållbarhet

Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef på Cementa. Foto: Cementa AB.

Höstens nyutgåva av Betonghandboken har nu utökats med ett nytt hållbarhetskapitel för att komplettera bokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion.

– Det har funnits ett behov av att komplettera detta oerhört komplexa ämne. Hållbarhetskapitlet ska ge läsaren en genomgång av de flesta miljöaspekter som rör betong, säger Cementas innovationschef Ronny Andersson som ansvarat för kapitlet.

Betonghandboken är en sammanställning av betongens egenskaper och i hållbarhetskapitlet kan läsaren fördjupa sin kunskap om bland annat betongens klimatpåverkan och olika certifieringssystem.

– Sammanställningen gör miljöaspekterna greppbara, men det viktiga är att den ska fungera som ett underlag till förbättringar. Som ledande material måste betongbyggandet ständigt förbättra sin hållbarhet, samtidigt som dess goda funktioner och livslängd fortsatt måste utvecklas, säger Ronny Andersson som även är adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.

Betonghandboken riktar sig i första hand till sakkunniga inom betong- och hållbarhetsfrågor och ges ut av Svensk Byggtjänst. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.