Hem Okategoriserade “Har regeringen någon plan?”

“Har regeringen någon plan?”

Sveriges Byggindustriers nya konjunkturprognos visar att antalet påbörjade bostäder faller från 55 000 nybyggnationer 2018 till 46 000 under 2019. Sedan toppen 2017 är det ett tapp på nästan 20 000.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

– Har regeringen någon plan för att motverka ett konjunkturfall – eller slarvar man bort chansen att rusta Sverige för 11 miljoner invånare? säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Det finns en positiv motvikt till det minskade bostadsbyggandet. Offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar som sjukhus och järnvägar stiger med 11 procent under perioden 2018-19.

– När nyproduktionen av bostäder faller blir det ännu viktigare med offentliga investeringar. Satsningar på infrastruktur är en motor för bostadsbyggandet. Nu är rätt tillfälle att lånefinansiera större infraprojekt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Enligt Sveriges Byggindustrier påskyndas konjunkturfallet av kreditrestriktioner som det skärpta amorteringskravet.

– Bostadsbristen slår extra hårt mot hushåll med svag ekonomi i starka arbetsmarknadsregioner. Det kan till exempel vara en ensamstående föräldrar i behov av ett större boende, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sveriges Byggindustrier konjunkturrapport kommer två gånger per år. Den procentuella nedgången i nyproduktion motsvarar drygt 30 procent sedan konjunkturtoppen 2017. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostads- och småhus är nu tillbaka under 2015 års nivå.