Hem Okategoriserade Regeringen ökar trycket på kommunerna

Regeringen ökar trycket på kommunerna

Det är för många kommuner som inte håller handläggningstiderna gällande bygglov, förhandsbesked och startbesked. Regeringens föreslagna lösning är ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Var femte kommun i Sverige klarar inte handläggningstiderna för bygglov, och var sjätte kommun klarar inte tidsfristen för anmälningsärenden. Regeringen vill införa ett system med en reduktion på en femtedel av handläggningsavgiften för varje försenad vecka. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

– Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, menar Peter Eriksson.