Hem Okategoriserade Arbetsmiljöverket fokuserar på asbest och kvartsdamm

Arbetsmiljöverket fokuserar på asbest och kvartsdamm

Arbetsmiljöverket utför nu inspektioner av bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela Sverige. Riskområden som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan sex och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Arbetare inom bygg och anläggning där betong eller sten bearbetas riskerar att utsättas för kvartsdamm. Små partiklar kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Det är idag förbjudet att hantera asbest utan tillstånd men det var tidigare vanligt förekommande i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Framför allt drabbas personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest.

– Vi gör cirka 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvartsdamm. Allt färre drabbas till exempel av sjukdomen stendammslunga men fortfarande kan mer göras för att förebygga och skydda mot exponering både för asbest och kvartsdamm. I alla inspektioner kontrolleras att företagen arbetar med att förebygga belastningsskador som är den vanligaste anmälda arbetsskadan inom bygg och anläggning. Allt detta ingår i vår strävan att åstadkomma ett hållbart arbetsliv, säger Lena Lindskog.

I april startar inspektioner av första linjens chefer, det vill säga platschefer, med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 600 besök planeras hos företag med över 50 anställda. Inspektörerna ska kontrollera hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

– Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område, säger Lena Lindskog. Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen. Hur ser det ut i bodarna där arbetsledarna sitter, hur är belysningen och hur sker datorarbetet? Det finns en rad frågor att belysa. Arbetsgivarna måste bli medvetna om de risker som kan utvecklas till arbetssjukdomar på längre sikt. Det finns mycket att vinna på att förebygga dessa sjukdomar, både för individen, företagen och samhället i stort.