Hem Fråga Experten Fråga Experten: Uttorkning i samband med glättning?

Fråga Experten: Uttorkning i samband med glättning?

Fråga Experten

Har en fråga som kommer upp på varje startmöte och den handlar om uttorkning i samband med glättning. Allt oftare så vill fuktansvariga att vi bara ska sloda ytan därför att glättning “stänger” in vattnet på grund av att plattan blir för tät. Skulle det påverka sluttiden så nämnvärt?
/Nicklas

Frågan om huruvida glättningen skulle täta till, stänga in fukten och förlänga uttorkningstiden, är intressant. Jag vill påstå att glättningen inte påverkar uttorkningen, betongen blir inte så pass mycket tätare att det påverkar fukttransporten till ytan och avdunstningen. Glättningen är relativt ytlig (några mm), och dessutom gör det att cementpasta ansamlas närmast ytan. Och det är pastan som släpper igenom fukt, inte stenen i betongen.

Vid uttorkningskrav använder man ofta en betong med lågt vatten-cement-tal (vct), detta för att få snabbare uttorkning. Vid vct 0,40 eller lägre blir betongen självuttorkande, det vill säga att det finns ett överskott av cement i förhållande till vatten (allt vatten kan bindas kemiskt och fysiskt). Detta gör att betongen inte behöver torka ut mot omgivningen, den gör det på egen hand. Har man en betong med högre vct kan uttorkningen ta ganska lång tid, och dess förmåga att transportera fukten till omgivande luft har större inverkan. Betongen har då ett överskott på vatten som den behöver bli av med för att komma ner i exempelvis 85% relativ fuktighet (RF). Då har faktorer såsom luftens RF och temperatur, samt härdningen betydelse. Och möjligtvis skulle glättningen kunna inverka på uttorkningen när man har högt vct, så även om man lägger på en membranvätska eller spacklar/avjämnar.

Något som alltid är viktigt är att se till att vatten inte blir stående på ytan (regn, härdningsvatten, mm), speciellt under den första tiden. Med högre vct kan betongen även ta upp betydande mängd vatten under senare skede. Med fuktlast kan antagandet med ekvivalent mätdjup bli missvisande (för högt mätvärde). Långvarig fukthärdning är en förutsättning för ett bra slutresultat (beständig yta och minimerad sprickrisk). Men det är inte lämpligt om man har uttorkningskrav, varför man då kan behöva acceptera att det spricker lite.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group