Hem Okategoriserade Grönare städer 2050

Grönare städer 2050

Illustration: Projektengagemang

För tredje året i rad släpper konsultkoncernen Projektengagemang rapporten Samhällsbarometern som baseras på en undersökning från Kantar Sifo. 3000 svenskars svar på frågor om utvecklingen av framtidens städer har analyserats tillsammans med framtidsforskaren Alexander Ståhle.

– Undersökningen bekräftar den stora framtidsstudie vi gjorde på KTH 2016 och det visar att svenskarna är relativt överens med forskarna, säger Alexander Ståhle.

Temat för 2018 är framtidens stad och frågorna som ställts handlar om hur städerna kommer att se ut år 2050. Svaren visar  att svenskarna tror på förtätade samhällen och en ökad värdesättning av ett boende vid natur och grönområden. Fler hem kommer att vara självförsörjande och ha trädgården på taken medan självkörande tunnelbanor och små poddar kommer att konkurrera ut en stor del av biltrafiken.

– Dagens stadsutvecklingstrender kommer att fortsätta men den kommande teknikutvecklingen kommer också att påverka transporter, livsstilar och stadsmiljöer.

Hela rapporten finns på samhällsbarometern.pe.se