Hem Okategoriserade 11 000 fallolyckor – varje år

11 000 fallolyckor – varje år

AFA Försäkring har presenterat en ny rapport om fallolyckor på arbetet. Den visar att det inträffar cirka 11 000 fallolyckor i Sverige varje år. Av dessa är 2000 allvarliga arbetsolyckor.

– Skadorna blir ofta mer allvarliga för äldre än för yngre personer och äldre har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre har, säger Anna Weigel, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet. En av de starkast bidragande orsakerna till fallolyckorna är halka, något som ofta kan förebyggas med bland annat ändamålsenliga skor.

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt.

Av männen är det främst de sysselsatta inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete som drabbas. Där kan skydd på stegar och pallar och relevanta arbetsredskap för arbete på höjd göra stor skillnad.

Tidigare i år startade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet. Syftet är att förebygga fallolyckor och minska skadorna genom fallteknikträning.