Hem Okategoriserade Thomas Concrete Group växer i USA

Thomas Concrete Group växer i USA

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group fortsätter att expandera i delstaten Georgia, USA. Ett större antal fabriker för fabriksbetong har förvärvats.

Hans Karlander.

– Atlanta är en stor, växande och viktig marknad. Det är också där vi har vårt huvudkontor för koncernens USA-verksamhet, säger Hans Karlander, vd och koncernchef för Thomas Concrete Group.

Fabrikerna (21 stycken, vara åtta är i drift) köps av det amerikanska börsbolaget Vulcan Materials Company.

– Förvärvet är ett led i den strategi vi lade fast 2013 om en starkare och mer sammanhållen koncern med mycket stor lokal närvaro, säger Hans Karlander.

Närheten till kunder och byggarbetsplatser är en avgörande konkurrensfördel samtidigt som det är positivt för miljön i och med kortare transportsträckor. Anläggningarna för fabriksbetong stärker Thomas Concretes Groups omfattande nät av anläggningar i Atlanta-regionen och ökar omsättningen på årsbasis med drygt 400 miljoner kronor. Sedan första etableringen i USA 1985 har koncernen byggt upp en stark position med 70 fabriker i delstaterna Georgia, South Carolina och North Carolina på ostkusten.

– Atlanta är en stor, växande och viktig marknad. Det är också där vi har vårt huvudkontor för koncernens USA-verksamhet. De nya fabrikerna i Georgia medför också ökad effektivitet och synergier i produktion, distribution och försäljning. Vi utvärderar nu vilka av de förvärvade tretton vilande fabrikerna som skall återstartas.

Regionen har en god befolkningsökning vilket innebär många och stora byggprojekt samtidigt som näringslivet är expansivt. Det innebär en ökad efterfrågan på byggmaterial.

Thomas Concrete Group grundades i Sverige 1955, och är den största fristående leverantören på sina marknader av fabriksbetong. Enligt Hans Karlander är målet att bli bäst i branschen.

– Vi ser nu fram emot att välkomna våra nya amerikanska medarbetare till Team Thomas. Koncernens strategi är att växa och att ge bästa service till kunderna. Därför utvärderar vi kontinuerligt möjligheterna till strukturförändringar och potentiella förvärv.