Hem Okategoriserade Stort behov av forskning i verkliga miljöer

Stort behov av forskning i verkliga miljöer

KTH Live-In Lab. Illustration: Einar Mattsson.

Det finns ett stort intresse för att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer. Nu möjliggörs därför fler testbäddar inom KTH Live-In Lab.

─ Behovet av testbäddar där enskilda produkter och tjänster kan testas och optimeras i system är enormt, och växer för varje dag, säger Mikael Dimadis, vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Byggnaderna går från att vara fysiska enheter med enskilda tekniska system till att bli både fysiska och virtuella enheter med fullt integrerade system och tjänster.

─ Vi har som huvudfinansiär till Live-in Lab tillsammans med KTH möjliggjort den initiala testbädden i en bygglovsbefriad miljö men tar nu steget till att möjliggöra forskning och utveckling i våra tre byggnader med totalt 305 studentlägenheter, säger Mikael Dimadis.

”Testbed EM” består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. I testbädden finns tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheterna är på 19 kvm och har eget kök och duschrum. Byggnaderna har gemensamma tvättstugor och postrum för social samvaro.

Fastigheten är en plusenergifastighet där varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med en total längd på 3600 meter. Ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller på en yta av 1150 kvm.