Hem Okategoriserade 5000 ton betong flyttas 60 meter

5000 ton betong flyttas 60 meter

Brobygget vid E22 i Lund.

Nu startar förberedelserna inför flytten av den nya bron till E22 i Lund. Broarbetet kommer att pågå dygnet runt i två veckor och innebär att betongbron, som väger 5000 ton, flyttas 60 meter.

– Detta är ett av de mest avancerade momenten i spårvägsbygget. Förberedelserna har varit långa och omfattande när det gäller planeringen av trafiken för att den ska flyta så bra som möjligt under avstängningstiden, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Lunds kommun för spårväg Lund C – ESS.

2500 kvadratmeter asfalt tas bort med en asfaltfräs innan 17 000 kubikmeter lera schaktas undan för att ge utrymme åt den nya bron som rullas på plats. Då har rivningen av den gamla bron startat med crusher och betonghammare. När lermassorna och den gamla bron är borta förbereds marken för flytten av den nya rullande bron genom att lanseringsplattor och balkar monteras. När det finns en packad grusbädd på marken placeras där tjugoåtta specialgjorda betongplattor. De prefabricerade plattorna är tio meter långa och hamnar sedan under tolv stora balkar som lyfter bron. Lyftbalkarna väger sammanlagt 83 ton och monteras genom brons ben.

– Det är spännande att flytten ska ske nu. Vi har skapat en utsiktsplats väster om bron eftersom vi vet att det finns ett stort intresse hos allmänheten, säger Pernilla von Strokirch.

Den 5000 ton tunga bron är åtta meter hög, 40 meter lång och 40 meter bred och kommer på plats genom rullning och lyft med domkrafter. Tolv domkrafter är placerade vid lika många lyftpunkter och åtta påskjutardomkrafter används för att få bron att röra sig. Väl på plats stöttas bron av betongmurar och 9000 ton bergkross som fylls upp runt om den. Efter asfaltering, montering av räcken och målning öppnas bron för trafik vilket enligt beräkningarna ska ske den 19 april.