Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skadar saltvattnet betongen?

Fråga Experten: Skadar saltvattnet betongen?

Fråga Experten

Vi bygger en Durapool från Folkpool. Till poolen kommer vi att använda en saltklorinator för att få en saltvattenpool. Saltnivån enligt leverantören kommer inte vara högre än ca 0,4 %, vilket motsvarar Östersjöns bräckta vatten. Vi hade tänkt lägga betongsten runt poolen, men har nu blivit osäkra. Vi undrar om stenen blir ful och skadad av vattnet som stänker upp på plattorna efter några år?
/Jonas och Petra

Betong tar generellt ingen skada av salt eller saltvatten. Det som kan vara problematiskt är när saltet med tiden hittar in till eventuell armering, och där kan kloriderna i saltet tillsammans med fukt orsaka armeringskorrosion. Genom att ha tillräckliga täckskikt till armeringen och välja en betong med lågt vatten-cement-tal (vct) kan man göra så att konstruktionen klarar denna miljö. Har man oarmerad betong eller exempelvis använder plastfibrer är kloriderna inget problem, och man kan till och med blanda salt i betongen om man vill (påskyndar/accelererar hårdnandet). I utomhusmiljö behöver betongen vara lufttillsatt för att klara frosten (ca 4,5%). Saltet i sig kan då göra att betongens frostresistens försämras något, vilket man kompenserar för genom att använda ett ”beprövat cement” (ex Anläggning) och ha ett någorlunda lågt vct (ca 0,45).

0,4% salthalt (eller 4 promille salinitet) är inte så mycket, vare sig för frostresistensen (kritisk nivå ca 3,5%) eller armeringskorrosion. Men då kan man tänka sig att ställen som utsätts för skvätt eller liknande får en anrikning av salt (vattnet avdunstar och saltet blir kvar), varför salthalterna kan bli ganska höga. Detta fenomen kan man exempelvis se hos kantbalkar eller pelare bredvid vägbanan, samt i parkeringshus under bilarnas hjulhus. Denna anrikning av salt ger då höga kloridkoncentrationer som med tiden kan orsaka omfattande armeringskorrosion.

Jag ser inget problem att lägga betongsten runt poolen, dessa kommer att klara denna miljö fint. Betongen som används är frostresistent och stenarna saknar sannolikt armering som kan rosta. Plattorna/stenarna kommer inte att skadas eller bli fula, och de saltavlagringar som skulle kunna synas går enkelt att tvätta bort.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group