Hem Okategoriserade AMA Hus 18 släpps på Nordbygg

AMA Hus 18 släpps på Nordbygg

AMA Hus 18

Nu släpps en ny upplaga av AMA Hus. Svensk Byggtjänst referensverk har uppdaterats med nya texter, koder och rubriker. Även figurer och tabeller har setts över och uppdaterats.

– Det känns bra att branschen fortsätter att få ett stabilt verktyg att göra förfrågningsunderlag och beskrivningar ifrån. Målet är att alla verksamma ska kunna ha tydliga handlingar med tydliga krav, säger projektledaren Martin Steno.

Arbetet har engagerat ungefär 30 utredare som är specialister inom olika områden och en referensgrupp med representanter från hela branschen hr även bistått med synpunkter under projektet.

– Vi har fått in ungefär 850 remissynpunkter där flertalet har varit relevanta och en del har lett till ändringar i slutmaterialet. Det är viktigt för oss med remisshantering eftersom det medför en förankring hos branschen, säger Marins Stenos kollega Niklas Olars.

Exempel på ändringar i AMA Hus 18 är:

I byggdelskapitlen finns nya tabeller för bjälklag av massiva RD-element och plattbärlag av betong.
I murverksavsnittet har tidigare rådstext avseende förtillverkad liggfogsarmering, montering av inmurningsgods, kramlor och frostbeständighet införts som krav.
För stålkonstruktioner har text anpassats efter eurokoder och EKS.
I träavsnitten har funktionskrav för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor införts.
Plåt- och tätskiktsavsnitten har många förändringar i figurer som visar utförande av detaljer. Dessutom har ett antal nya figurer kommit till.
Lutning för beläggning på balkonger, altaner och trappor har ändrats.
Ett nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa har skapats, med underliggande koder och rubriker.
För kontrollmätning av buktighet finns nya figurer och förklarande text som förtydligar hur man mäter.
Nya texter för infästning av solenergisystem på tak och fasad.

AMA Hus utkommer vart tredje år men hoppet mellan AMA Hus 14 och 18 har sin förklaring.

– Tidigare daterades utgåvan med det årtal som utredningsarbetet gjordes, vilket är året innan referensverket släpps. För att undvika missförstånd, är det nu beslutat att publiceringsåret även ger namn till utgåvan. Men det är fortfarande var tredje år som gäller, säger Martin Steno.

AMA Hus 18 har officiell release på onsdag 11 april i Byggtjänsts monter på Nordbygg.