Hem Hållbarhet Sverige får sin första riksarkitekt

Sverige får sin första riksarkitekt

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Regeringen har i gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket inrättar nu en tjänst som riksarkitekt.

– Det här är ett stort och viktigt uppdrag, inte minst när vi bygger många nya bostadsområden runt om i landet. Vi måste bygga hållbara livsmiljöer där människor vill leva och bo, och här spelar arkitekturen en stor roll, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket i ett pressmeddelande.

Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö.

– Vi kraftsamlar kring de här frågorna just nu för att öka på den kompetens vi redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället. Många aktörer i landet som kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter kommer märka att Boverket är ännu mer aktivt på det här området, säger Anders Sjelvgren.

Boverket växer kraftigt och rekryterar 50 nya medarbetare, fler arkitekter och inrättar också en tjänst som Sveriges första riksarkitekt.

– Vi får ansvaret för att driva på och samordna samtidigt som vi ska inspirera och vägleda. Inte minst staten som fastighetsägare borde gå före och visa vad vi menar med hållbara byggnader i goda livsmiljöer.

I uppdraget ska Boverket samarbete med ett stort antal aktörer och särskilt med Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Statens centrum för arkitektur och design.