Hem Okategoriserade Ispister i betong lyfter idrottsanläggning

Ispister i betong lyfter idrottsanläggning

Studenternas
Illustration: FOJAB Arkitekter

Nu har Uppsala kommun presenterat ett förslag på hur isplanerna och läktarbyggnaden på Studenternas ska utvecklas. Med ispister i betong ska planerna kunna användas året runt.

– Studenternas isanläggning blir nu en anläggning för sport och lek året runt i Stadsträdgårdens förlängning , säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Studenternas vinterarena är i stort behov av renovering. Ispisterna och kylsystem behöver bytas ut om moderniseras liksom läktare och omklädningsrum.

– Isytorna som idag används vintertid för bandy och allmänhetens åkning kommer sommartid att användas för rad olika aktiviteter för tjejer och killar i alla åldrar, som gör området till en än mer levande mötesplats för alla Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

De nya ispisterna kommer att gjutas i betong vilket gör det möjligt att utnyttja planerna även sommartid. Det ska finnas konstgräs eller andra beläggningar för fotboll och annan spontanidrott som kan användas på ytorna.

Etapp 1 av ombyggnaden sker 2019–2020 då den södra planen och nya kylrör läggs. Etapp 2 inleds först efter att den nya fotbollsarenan står klar och Ulleråkervägen har dragits om, och kommer stå klar tidigast år 2022. Elitspel i bandy, inklusive SM-finalen, kommer att vara möjlig under tiden för ombyggnaden. Publikkapaciteten på den nya arenan kommer att bli cirka 5000 – 6000 vid normalt elitseriespel, jämfört med dagens 8000. Förlaget, som har tagits fram av efter dialog med idrottsföreningarna i Uppsala kommun, ska närmast behandlas på Idrott- och fritidsnämndens möte den 25 april.

– Vi har hittat en lösning som jag tror de flesta kan vara väldigt nöjda med. Nu får vi en ny modern isarena mitt i Uppsala för allt från allmänhetens åkning, långfärdsskridskoträning och knattecuper, till elitbandy och SM-finaler med folkfest och fullsatta läktare, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.