Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betonggolv i bostad?

Fråga Experten: Betonggolv i bostad?

Fråga Experten

Vi projekterar 13 friliggande villor som vi tänkt ha “diamantslipat betongolv” i. Vi tänker oss att det är den gjutna grundplattan som utgör betonggolvet, alltså ingen pågjutning. Att golvet sedan slipas för att få en jämn och fin yta, vi vill inte att det ska vara för blankt/polerat, utan en jämn matt betongyta. Hur ska vi förskriva detta? Cement typ/kulör? Ballast kornstorlek och stensort? Vi vill att ballasten ska synas så lite som möjligt. Efterbehandling? Vad ska vi tänka på ang. förebygga sprickbildningar osv.? Kan ni även rekommendera ytbehandling?
/Chatarina

När man skall ha exponerat betonggolv kan man välja på att maskinglätta betongen i tidig ålder eller diamantslipa när den hårdnat. Utan efterbearbetning blir det allra yttersta (gjutytan) ofta lite sämre, framför allt vid bristfällig härdning, separationsbenägen betong eller vid lite högre vct. Den maskinglättade betongen ger en mer jämngrå nyans, medans den slipade exponerar ballasten (vilket utgör ca 70 volym% av betongen) och på så sett ger ett annat utseende. Och beroende på cementpastans nyans i förhållande till ballastens utseende (nyans, storlek, kornform, mm) får man olika utseende på den slipade ytan. Man kan exempelvis jobba med kontraster på liknande sett som Terrazzo, typ ljus cementpasta med mörkare ensgraderad krossad sten.

Hos ett slipat betonggolv brukar man få en viss ojämn fördelning av den exponerade stenen i ytan. Det kan vara från fotsteg eller nerstick med vibron, men också av varierande slipdjup. En betongfabrik har ofta svårt att påverka ballastens utseende, men det varierar mellan fabriker varför man kan behöva kolla runt innan om man har vissa önskemål. Viktigt är att betongen inte är separationsbenägen, vilket undviks genom att välja en någorlunda trög konsistens och att inte flyta upp betongen på arbetsplats. Om betongen tenderar att separera vid leverans skall man vid mottagningskontrollen skicka tillbaka den (gå på retur) och inte placeras i form. Viktigt är också att se till att hålla nere sprickbildningen, dvs vara noga med härdning och skydd, samt se till att ha tillräckligt med sprickarmering. När man har ett exponerat betonggolv kan synlig sprickbildning vara förfulande.

Att föreskriva egenskaper av estetisk karaktär är svårt, som exempelvis nyansskillnader, ballastfördelning, mm. Möjligtvis kan man föreskriva en maximal sprickbredd, en ytråhet (ges av slipningen) och en svarthet enligt gråskala (NCS-kod eller SS 812003). Även glanstal går att föreskriva. Men det är också svårt att få till en betongyta med en viss ljushet, färg eller glans. Dels finns det naturliga variationer och dels ändras egenskaperna med tiden, temperatur, fukttillstånd, mm. Och beroende på ytbehandlig kan man få olika effekt. Jag tror inte att en betongtillverkare accepterar krav på nyans eller glans. Och vill sannolikt inte heller tillsätta en ballast som inte finns i produktionen. Möjligtvis går det att tillverka ett bruk som läggs ut och sedan “strösslas” en viss ballast i ytan i den färska betongen (typ Terrazzo), som senare slipas fram.

Det är däremot inga problem att föreskriva ett cement typ (anläggning eller standard), en dosering med pigment (ex. vitt eller svart för ljusare eller mörkare betong), maximal stenstorlek (8, 16 eller 25 mm) och vatten-cement-tal (vct). För att få uppfattning om hur stenen och gruset ser ut (kulör, kornform, mm) samt vilket “standard”-cement de har får du vända dig till din närliggande betongfabrik. Entreprenören som slipar golvet har sannolikt lämpliga preparat till ytbehandlingen, men du kan givetvis föreskriva en speciell produkt, så även ett minst slipdjup, ytråhet, mm. Du kanske kan be fabriken gjuta några betongprover som du sedan låter slipas och ytbehandlas.

För tidig sprickbildning kan du hänvisa till utförandestandarden (SS-EN 13670) viss härdningsklass (ex 4 för högsta krav). För senare krympsprickor får konstruktören dimensionera med lämplig mängs sprickarmering efter maximal sprickbredd (finns exempelvis klasser i Betongrapport 13 att hänvisa till). Men som sagt, estetik svår att föreskriva. Och betongen är ett material där man kan förvänta sig nyansskillnader och viss porositet. Givetvis om man beställer ett slipat betonggolv så bör man kunna förvänta sig ett professionellt utförande.

Du skriver att du vill att ballasten skall synas så lite som möjligt. Med ett slipat golv kan du då välja en betong med liten stenstorlek (Dmax 4 eller 8 mm), men denna typ av betong har också stort pastabehov och är ganska sprickbenägen. För att minska sprickrisken bör man välja en betong med mycket och stor sten och som har trög konsistens (lite cementpasta). Ett annat sett är att du letar upp en  betongfabrik vars ballast har en nyans som påminner om cementpastan. Men det enklaste är kanske att inte slipa betongen, utan istället maskinglätta ytan och på så sett få en jämngrå nyans. Vill ni inte glätta kan det funka med en cementbaserad avjämningsmassa av typen som används i affärscentra, industrigolv, mm (se exempelvis “designgolv”).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group