Hem Hållbarhet Koldioxid kan bli Norges nya olja

Koldioxid kan bli Norges nya olja

Norcem
Cementfabriken Norcem två mil söder om Oslo.

Koldioxidlagring ses som ett måste för att klara klimatmålen och snart kan CO2 komma att skeppas till norska västkusten på regelbunden basis. Flytande koldioxid från den svenska cementindustri kan bli Norges nya olja.  

– Vi vill visa världen att CCS verkligen är ett reellt alternativ, säger Trude Sundset till Svenska Dagbladet.

Trude Sundset är vd för statliga Gassnova som arbetar för att förverkliga norska statens CCS-strategi. CCS står för Carbon Capture and Storage och kan beskrivas som geologisk lagring av koldioxid. Tekniken anses vara en förutsättning för att kunna uppnå 2-gradersmålet som bestämdes vid klimatförhandlingarna i Cancún 2010 men också för att cementindustrin ska kunna bli CO2-neutral.

– Vi har alla intentioner att vara en del av lösningen på klimatutmaningen. När vi skissar på realistiska och nödvändiga lösningar för att klimatmålet ska nås är det här den kanske främsta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Innan 2030 hoppas Cementa kunna skeppa koldioxid som komprimerats till vätska över gränsen, men i Sverige finns ingen erfarenhet av CO2-lagring och en lagstiftning som försvårar transporterna till grannlandet. Det återstår flera tekniska, juridiska, politiska och ekonomiska frågor att hitta svaren på.

Cementas norska systerfrabrik Norcem har kunskap och möjligheter som de flesta företag saknar och hoppas på statligt stöd för det som kallas den sista förprojekteringsfasen.

– Men jag tror inte att alla förstår hur stor omställning och arbete det faktiskt kommer att innebära för oss som jobbar på fabriken, säger Per Brevik, hållbarhetschef med ansvar för Nordeuropa på Norcem, till SvD.

I Norge har CCS beskrivits som “den nya oljan” och de flesta politikerna ställer sig positiva till en CCS-satsning – som beräknas kosta upp mot 20 miljarder kronor. Per Brevik tror att verksamheten kan vara i full drift på fabriken inom några år med lite hjälp från oljebolaget Statoil.

– De har lagrat CO2 i Nordsjön sedan 1996. De vet hur rörledningarna ska byggas och övervakas och de har kunskap om hur lagringen ska genomföras på ett sätt som är tryggt och säkert.