Hem Okategoriserade Betonginitiativet överlämnar färdplanen till Löfven

Betonginitiativet överlämnar färdplanen till Löfven

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven.

2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral. År 2030 ska denna betong finnas på marknaden. I samarbete med Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram en färdplan som överlämnas till statsminister Stefan Löfven den 25 april.

Betongens klimatutmaning handlar till stor del – närmare bestämt till 90 % – om de koldioxidutsläpp som sker vid cementtillverkningen. Cement används som bindemedel för betong. Därför är införande av så kallad koldioxidlagring och koldioxidanvändning (CCS och CCU) inom cementindustrin nödvändig för att uppnå visionen om klimatneutral betong till 2045.

Betong med upp till 30 % lägre klimatpåverkan finns tillgänglig på marknaden redan idag. Minskningen har skett genom användning av nya cementsorter, betong med lägre andel cement, alternativa bindemedel och klimatoptimering genom design.

– Redan idag kan beslutsfattare göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar, säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

– Den stora utmaningen är att få CCS och CCU i storskalig användning. Tekniksprånget kräver omfattande investeringar och det behövs politisk ansvarstagande och ekonomiska satsningar, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa.

– Genom att ta tillvara innovation och visa ledarskap kan Sveriges konkurrenskraft stärkas, samtidigt som vi löser klimatutmaningarna.

–  Sverige har behov av många nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Dessa framtidsinvesteringar är omöjliga att genomföra utan betong, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta.

– Därför är det viktigt att betong blir klimatneutral. Den här färdplanen är en viktig milstolpe för att nå klimatneutral betong 2045.

Bakom färdplanen står forskare, byggföretag, betongindustrin, cementtillverkare, branschorganisationen och en rad andra betongaktörer. Betonginitiativets grundare är ByggVesta, Svensk Betong och Cementa och det har under resans gång kommit med fler aktörer. Idag står följande företag bakom färdplanen: Abetong, Betongindustri, ByggVesta, Cementa, Cemex, Chalmers, Contiga, JM, Lujabetong, ELU Konsult, NCC, Riksbyggen, Skanska Sverige, Svensk Betong, Strängbetong, Swerock, Thomas Betong, Veidekke Sverige och flera betongtillverkare. Betonginitiativet såg dagens ljus under Almedalsveckan 2017 och sedan dess har visionen och färdplanen processats fram.