Hem Fråga Experten Fråga Experten: Slipa golvet?

Fråga Experten: Slipa golvet?

Fråga Experten

Jag har ett golv som ska slipas om. Vad ska jag göra för att det inte ska bli för halt? Det gör inget om det känns grovt eller ser lite rufft ut. Vilken storlek på slipskivan ska det vara? Finns det medel som kan appliceras på golvet så att det inte blir halt?
/Claes

Jag kan tyvärr inte svara på vilken typ av slipskiva du skall använda för att slipa golvet utan att göra det halt. De som tillhandahåller utrustning (säljer eller hyr ut) har bra slipmaskiner för ändamålet med tillhörande slipskiva (diamant). De kan se till att du får en skiva som ger den ytråhet du efterfrågar.

Någon typ av ytbehandling är lämpligt, inte minst för att dambinda golvet. Det finns ett flertal preparat du kan använda (olja, vax, såpa, silan, lack, vattenglas, mm), och de ger lite olika resultat (nyans, tålighet, kostnad, mm). Behandlingen ger som regel inte en hal yta, det främst hur du slipar/fräser betongen som påverkar.

Möjligtvis skulle ett tjockt lager med klarlack kunna göra ytan hal när det är blött. Om du däremot slipar betongen helt slät kan ytbehandlingen göra ytan halare.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group