Hem Okategoriserade Abetong levererar till avsaltningsverk

Abetong levererar till avsaltningsverk

Abetong ska återigen leverera till ett avsaltningsverk. Den här gången är det på Gotland, i Kvarnåkershamn.

– Vi har fått uppdraget att leverera två dricksvattenreservoarer med en bruttovolym på 1328 kubikmeter till avsaltningsverket, berättar Henrik Sevandersson, projektledare.

Avsaltningsverket eller bräckvattenverket, som det kallas, ska stå klart till sommaren 2019. Verket ska avsalta bräckvatten från Östersjön och är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen.

Vattensituationen på främst södra Gotland är i dagsläget mycket allvarlig. Det framtida bräckvattenverket i Kvarnåkershamn kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby. Kvarnåkershamnsverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland. Dessutom minskar risken för att grundvattentäkterna överutnyttjas.

Bräckvattenverket byggs av Region Gotland tillsammans med Nybergs Entreprenad AB. Det är en totalentreprenad under samverkansformen partnering.