Hem Fråga Experten Fråga Experten: Beräkna VCT?

Fråga Experten: Beräkna VCT?

Fråga Experten

Jag har en ekvation för att beräkna vatten-cement-tal: VCT = 0,5 – VT. Vad står VT för?
/Mohammad

Det finns egentligen bara ett sett att beräkna vatten-cement-talet (vct), och det är vikt “effektivt” vatten dividerat med vikt cement. Med effektivt vatten menas totalt vatten som är tillgängligt för cementreaktionerna (dvs. korrigerat för eventuell grusfukt, vattenabsorption och vatten i tillsatsmedel). Har man alternativa bindemedel (silika, slagg och flygaska) kan även dessa räknas med i vct, men då “viktade” med en effektivitetsfaktor (k-faktor) som beskriver dess reaktivitet i förhållande till cement. Denna faktor kan exempelvis vara 0,6 eller 0,8 för slagg. När man då räknar vct med alternativa bindemedel definieras det som ekvivalent vatten-cement-tal (vctekv).

Ekvationen VCT = 0,5 – VT, har jag aldrig sett förut och förstår inte vad den syftar till. Vet inte heller vad VT står för. Denna är i alla fall inte möjligt att använda för beräkning av vct. Det är kanske för beräkning av något annat, där VCT inte är detsamma som vct.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group