Hem Okategoriserade “Öppnar nya möjligheter för oss”

“Öppnar nya möjligheter för oss”

Mats Emborg
Mats Emborg.

Nyligen invigdes det nya MCE-Laboratorium, Mining and Civil Engineering Lab, vid Luleå Tekniska universitet. Därmed är det möjligt att göra mer storskaliga och komplexa tester inför planering av byggprojekt i bland annat betong.

– Det är ett förnyat labb för byggkonstruktion och infrastruktur – en experimentell miljö för arktiska förhållanden. Labbet kommer att öppna nya möjligheter för oss, säger Betongindustris forskningschef Mats Emborg, som är professor inom konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Mingel i samband med invigningen av Mining and Civil Engineering Lab.

Den byggrelaterade provningen blir allt mer avancerad och utrustningskrävande. Byggföretagen behöver göra tester i större skala och med mer sammansatta och komplexa strukturer. För forskning om nya och förbättrade material krävs allt oftare avancerad provning i liten skala. På nya Mining and Civil Engineering Lab går det att prova egenskaper hos högpresterande betong med exempelvis nya bindemedelskombinationer, flytegenskaper och fiberinblandningar. Här ryms även en speciell del, Thysell-laboratoriet, för avancerad betongforskning.

– Det här kommer att kunna ge stora förtjänster för samhället då man snabbt kan implementera resultaten vid konstruktion, materialval och vid byggande av hållbara betongkonstruktioner. Industrin är hjärtligt välkommen att träffa forskarna och laboratorieingenjörerna vid MCE- och Thysell-laboratorierna, säger Mats Emborg.

I mer än fyrtio år har det nu uppdaterade laboratoriet varit navet i framgångsrik forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet. Bland annat har betongen till Sveriges längsta bro, den 7,8 km långa Öresundsbron,  tagits fram i labbet där forskare, doktorander och studenter möts dagligen i olika labbprojekt.