Hem Okategoriserade ID06 får nya delägare

ID06 får nya delägare

iD06

Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen går in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

– Jag är väldigt glad att ID06 nu får många nya ägare. Det ökar möjligheten för att få fler seriösa företag som rustar Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Ett viktigt steg tas nu för att hela byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

ID06 sytår för Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet men även att stärka den sunda konkurrensen. Breddningen i ägarskapet är ett nödvändigt steg i att öka legitimiteten och förtroendet för Branschstandarden ID06 och stärker utvecklingsarbetet för sund konkurrens och säkra arbetsplatser.

– För styrelsen i Fastighetsägarna Sverige var det ett enkelt beslut att gå in som delägare. När branschen kraftsamlar för att skapa sund konkurrens och för att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet, är det en självklarhet för oss som representerar stora delar av beställarledet att medverka. Jag hoppas att allt fler successivt kan komma att ansluta sig till ID06. Då blir det ännu starkare, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Ägarna till ID06 vill ha sund konkurrens och kommer aldrig att acceptera svartarbete eller annan ekonomisk brottslighet. Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer. Den visar att uppslutning för ID06 Branschstandardens värdegrund är genuin och stor.

– Det är viktigt att bygg- och anläggningsindustrin tar gemensamt ansvar för utvecklingen av ID06. En konkret och kraftfull satsning mot oseriösa aktörer i branschen, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som skall få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.