Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärder för altangolv?

Fråga Experten: Åtgärder för altangolv?

Fråga Experten

Jag undrar hur jag skall åtgärda mitt altangolv i betong (40 år). Har fått ett “gummibetong” lager på lagt ett par gånger men nu har det senaste lagret börjat vittra/släpper från under laget. Senaste reparatören sa att bärlagret ej band till deras ytbehandling. Vad kan ni rekommendera för lämpliga åtgärder. Terassgolv ca 13 kvm, ligger under sommaren mestadels i direkt solljus.
/Håkan

Innan man gör en åtgärd bör man alltid försöka ta reda på vad som orsakat skadorna. Detta för att hindra fortsatta problem och kunna åtgärda på lämpligt sätt. Om underliggande betongen är dålig/porös så kan ytbehandlingar få svårt att fästa ordentligt. Varför den i så fall är dålig är något man får undersöka vidare. Betong blir generellt inte sämre med tiden, utan snarare tvärt om. Men själva ytbehandlingen kan också göra så fukt stängs in i betongen (ex från markfukt), och då orsaka att betongen fryser sönder. Ett annat problem man kan få är att ytbehandlingen släpper när det bildas högt ångtryck i underliggande betong (fukt + värme). Detta kan man se på vägbanor och liknande som beläggs med ytskikt av svart bitumen.

Utan att veta hur din konstruktion är uppbyggd, typ av ytskikt och hur skadorna ser ut, är det svårt att svara på vad som kan vara problemet och vilken åtgärd som kan vara lämplig. Skadorna kanske bara är ytliga och det räcker att ta bort “gummibetongen” (?) samt slipa av betongytan. Och sedan bedöma om betongen behöver ytbehandlas eller inte, och i så fall med vad. Det kan vara lämpligt att ha exponerad betong eller en diffusionsöppen beläggning (ex klinker). Men det kan också funka med en ytbehandling som tätar till och sitter fast bättre, typ 2-komp epoxi eller typ som används till balkonger och loftgångar. Eller underliggande betong kanske är så dålig att den behöver tas bort eller gjutas på med ny. Men som sagt, typ av åtgärd beror på förutsättningarna och vilket resultat du vill ha. Jag rekommenderar att du anlitar en byggnadstekniker som tittar på ditt altangolv.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group