Hem Hållbarhet Tillverkningsindustrin minskar utsläppen

Tillverkningsindustrin minskar utsläppen

diagram
Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, 2017 jämfört med 2016.

Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent för ruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustrin enligt den preliminära statistiken för 2017 jämfört med 2016. Under samma period ökade förädlingsvärdet med 3,5 procent i hela branschgruppen.

Statistiska Centralbyrån har presenterat preliminär statistik från miljöräkenskaperna med branschfördelade utsläpp av växthusgaser för helåret 2017. Det är en summering av kvartalsstatistiken för 2017 där fjärde kvartalet nu är klart. För helåret 2017 uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 62,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär i nivå med utsläppen 2016. Under 2014-2017 har utsläppen från den svenska ekonomin i stort sett varit oförändrade samtidigt som ekonomin har växt. BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre än 2016 och 10,5 procent högre än 2014.

Utvinning av mineral och tillverkningsindustrin där cementindustrin ingår minskade utsläppen med 2 procent och står nu för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Transportbranschen är uppe i 23 procent av växthusgasutsläppen vilket innebär en ökning på 8 procent. Utsläppen kommer till största delen från sjöfarten.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida (länk)