Hem Fråga Experten Fråga Experten: Väntetid för kallasfalt?

Fråga Experten: Väntetid för kallasfalt?

Fråga Experten

Vid dränering av hus kan man behöva gjuta en avrinningsläpp på sulan som sedan ska behandlas med kallasfalt. Hur lång tid behöver det gå innan man kan pensla på kallasfalten från det att betongen gjöts? Antag att gjutningen görs under vår/sommar.
/Johan

För att kallasfalten
skall fästa är det bra om betongytan är någorlunda torr. Eftersom betongen krymper en del i tidig ålder (uttorkning och kemisk) är den sprickbenägen. Och för att minska risken för sprickor, och för att få till en hård yta, bör man skydda betongen från uttorkning gärna i minst 2 veckor. Detta innebär att man täcker direkt efter gjutning täcker med plast eller liknande, och sedan håller betongen fuktig.

När täckningen tagits bort och betongen sedan har blivit torr i ytan kan du lägga på asfalten. Så hur lång tid detta tar beror på om eller hur länge du håller den fuktig, om du skyddar den mot regn, osv. Om betongen får torka och inte utsätts för regn borde det gå att lägga på asfalter efter någon vecka. Att betongen torkar skall inte förväxlas med att den hårdnar (härdar, ”bränner”), något som den gör snabbt de första dagarna och egentligen inte påverkar när du kan stryka på asfalten.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group