Hem Okategoriserade Äldreboende är Forsens specialitet

Äldreboende är Forsens specialitet

Illustration: Fredblad Arkitekter.

Projektledningsföretaget Forsen står för uppförandet av det nya äldreboende som ligger mitt i ett helt nytt bostadsområde utanför Kungsbacka.

– Eftersom vi har byggt flera andra äldreboenden med bra resultat fick vi förtroendet – från program och projektering fram till slutbesiktningen i sommar, säger Magnus Persson, projektledare på Forsen.

När Deromegruppen fick uppdraget att bygga det nya bostadsområdet Sandlyckan i Kullavik ingick ett äldreboende med 60 lägenheter och tillhörande restaurang. Och då kallades Forsen in.

– Vi ansvarar fullt ut, både tekniskt och ekonomiskt, och håller månadsvisa avstämningar med vår beställare, säger Magnus Persson.

Huset har en platsgjuten stomme av betong och grundförstärks med stödpålar.

– Det är en ganska traditionell byggnad. Däremot är det tuffa programkrav från kommunen, som kommer att driva äldreboendet och hyr huset av Derome Förvaltning. Vi har därför haft ett väldigt nära samarbete med både Derome, kommunen och brukarna.

Programkraven innefattar bland materialval, tillgänglighet, hållbarhet, ljudisolering, brandsäkerhet m.m. En annan utmaning är logistiken eftersom det samtidigt byggs bostäder i området. Äldreboendet ligger dessutom precis intill Sandlyckans förskola.

– Det är många materialleveranser som ska trängas på de befintliga vägarna. Och att ha föräldrar som ska hämta barn på förskolan precis intill en byggarbetsplats kräver en bra dialog. Vi har därför lagt stora resurser på att informera grannarna i god tid.