Hem Okategoriserade Betong en höjdare i höga hus

Betong en höjdare i höga hus

Vesterhavsporten
Vesterhavsporten. Illustration: Fredblad Arkitekter.

Med sin höga egenvikt lämpar sig betongkonstruktioner mycket bra för höga hus. Vesterhavsporten i Falkenberg kommer att resa sig 16 våningar över marken vid Falkenbergs sydöstra infart.

– Det är inget dussinprojekt, säger Abetongs statiker Robert Hedlund.

Höghuset byggs ihop med en u-formad fyravåningsbyggnad som rymmer drygt 130 bostäder när bygget står klart om två år och hela första våningsplanet i både höghuset och fyravåningshuset blir en friskvårdsanläggning. Abetong levererar helprefabricerad betong direkt från fabriken i Falkenberg, endast sex kilometer från bygget. Det handlar om fasadväggar, innerväggar och massiva bjälklagsplattor.

– Det är väldigt nära till vår stora fabrik. Jag vet att byggherren uppskattar vår lokala anknytning. Att det handlar om 16 våningar i stället för mer normala 5–6 våningar gör skillnad när det gäller beräkningar av vindlaster och snedlaster. Eftersom allt är i betong, även ytterväggarna, så blir det ett ganska tungt hus. Det är gynnsamt med avseende på stabiliteten, men det blir stora laster på bottenvåningarna. Det krävs tjockare väggar för att klara belastningen. Innerskivan i fasadväggarna som är bärande är i normala fall 150 millimeter tjock. Här använder vi 200 millimeter, säger Robert Hedlund. Som statiker har han varit med och räknat på husets grundläggande stabilitet.

Att det är helprefab innebär att stommen går snabbt att resa. Ungefär en våning i veckan kommer att monteras.

Brf Vattentornet
Brf Vattentornet

Abetong är även inblandat i Brf Vattentornet i centrala Växjö, stadens högsta punkt och bostadshus med 19 våningar.

– Huset är högre än de flesta byggnader vi bygger. Det är roligt att göra något annorlunda. Dessutom är det en annan arkitektonisk utformning, säger Peter Öberg, sommar kollega med Robert Hedlund på Abetong.

När det gäller höga bostadshus, är det viktigt med totalstabiliteten. Brister det i något som har med den grundläggande stabiliteten, statiken, att göra, så kan det bli stora skador. Peter Öberg poängterar att projekten kräver stor noggrannhet i alla led.

– Det vi framförallt har tagit hänsyn till är vindlasten och egenvikten på grund av husets utsatta läge. När huset blir riktigt högt får vindlasten en betydande påverkan. Den stjälpande kraften växer exponentiellt med varje våningsplan. Därmed blir det svårare att bygga riktigt högt om du har en lätt konstruktion. Vindlasten vill putta omkull huset, medan egenvikten hjälper till att hålla emot. När det gäller huset här i Växjö handlar det om 8000 ton betong som egenvikt.