Hem Okategoriserade “Det är dagens RF-nivåer som gäller”

“Det är dagens RF-nivåer som gäller”

Fukt och fuktmätning vid golvavjämning är ständigt aktuella frågor i golvbranschen.

Förändrade betongkvaliteter med längre torktid är ett välkänt problem i byggbranschen. Entreprenören kläms ofta mellan golvkonstruktionens krav på torktid och byggaktörens tidsplanering. Ett golv som överskrider de ingående materialens skapar ofta problem vilket nu får Golvbranschen, GBR, att förtydliga sina limrekommendationer.

– Det är dagens RF-nivåer (relativ fuktnivå)  som gäller. Vårt råd är att golventreprenören aldrig ska ta helhetsansvar för en golvkonstruktion där man frångått de rekommenderade RF-nivåerna för ingående material, säger Jenny Adnerfall, ansvarig för teknik- och hållbarhetsfrågor på GBR.

Ett lim som läggs på fuktig betong reagerar med alkalisk fukt och då stängs fukten inne i konstruktionen mellan betong och golvmaterial varpå limmet bryts ned, ”förtvålas” och avger emissioner som i sin tur kan skapa dålig luft, huvudvärk och allergiska besvär.

– Konstruktionslösningen ska komma från byggaktören, som har ansvar för att de olika yrkesgrupperna på bygget får tillräckligt med utrymme för exempelvis torktider. Om RF-nivåerna ändå frångås ska golventreprenören göra en avvikelserapport för att tydliggöra att det är beställaren som ansvarar för eventuella problem som kan uppstå vid högre fukthalt.

Högre fuktnivåer än de rekommenderade kan också leda till sämre vidhäftning, blåsbildning och missfärgning av golvet. En trygg konstruktion ska anpassas till det ingående material som ställer lägsta RF-kravet. Det gäller för alla komponenter som avjämningsmassa, primer, lim, eventuell stegljudsmatta och själva golvmaterialet. Limrekommendationer som GBR, ger bygger på lång erfarenhet.

– Dagens RF-nivåer har fungerat över tid och ska nivåerna förändras bör effekterna noggrant utredas innan.

Det är klimatet som gör att betongen behöver längre torktid. Betongbranschen vill utveckla en mer klimatanpassad produkt och provar därför att blanda ut cementklinkern med flygaska som har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än cement. Lunds Tekniska Högskola, LTH, jobbar med att testa och utreda betongens uttorkningsegenskaper.

Golvbranschens limrekommendationer finns på golvbranschen.se (länk).