Hem Hållbarhet Ny Mapei-produkt ska förbättra återvinningen

Ny Mapei-produkt ska förbättra återvinningen

Nu lanserar Mapei nya Re-con Zero EVO för återvinning av restbetong till ballast. Enligt ett pressmeddelande från Mapei krävs bara en tredjedel av pulvermängden jämfört med fyra år gamla Re-con Zero.

Re-con Zero Evo är en tvåkomponents pulverprodukt som omvandlar färsk restbetong till ett granulat. Antingen behandlas betongen direkt i betongbilens trumma eller så samlas den upp centralt och behandlas i en ”bassäng” som du lätt bygger upp med klossar. Processen är helt torr/pulverbaserad och inget tvättvatten krävs.

– Vi vet att ungefär fem procent av all färdigbetong blir returnerad till betongstationen. En del återanvänds till att gjuta så kallade. legoklossar, men mycket blir tyvärr bara deponerat, säger Sven-Henrik Norman, affärsutvecklare för miljöprodukter på Mapei.

Om betongen behandlas regelbundet i bilen får man en renare trumma och skovlar och slipper därmed mycket av bilningen. Dessutom får betongen jämnare konsistens och luftinnehåll med rena skovlar.

– Vi vet att många betongstationer brottas med slamproblematiken. Slam måste läggas på tork och är ingen rolig produkt att transportera från stationen till deponi. Den innebär bara kostnader och huvudbry. Med Re-con zero Evo kan man istället återanvända all restbetong, utan några som helst avfallsprodukter som slam i tvättbassänger. Vi har exempel från andra länder som återanvänder 100 procent av sin restbetong, säger Sven-Henrik Norman.

Det tvättvatten som kommer från betongtillverkning (utvändig tvätt av bilar, tvätt av tomma trummor och rännor m.m.) blir lättare att hantera för sedimentationsbassängerna samtidigt som kvaliteten på vattnet blir mycket bättre. Detta leder i sin tur till större möjligheter för återanvändning av tvättvatten i blandning av ny betong. Rent vatten ger noll utsläpp.

Enligt branschstandard EN-206 är det idag tillåtet att använda fem procent återvunnen ballast från restbetong. För varje kubik betong som återvinns med re-con Zero Evo får man lite över två ton ballastmaterial vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing på inköp.