Hem Okategoriserade Ökad betongproduktion i Sverige

Ökad betongproduktion i Sverige

Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.

Betongproduktion i Sverige ökar under årets fyra första månader. Framförallt är det kategorin Infrastruktur som ökar med 20 procent medan kategori Hus har en mindre ökning på 1 procent. Totalt uppskattas 2 036 000 kubikmeter betong ha producerats i Sverige under årets första tertial vilket motsvarar en ökning på fem procent jämfört med samma period föregående år.

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv inte minst tack vare det kraftigt ökade bostadsbyggandet. Nu finns signaler om inbromsning på bostadsmarknaden med minskad bostadsproduktion och trendlinjen i betongindikatorn visar en något planare bana än föregående år. Det blir intressant att följa trenden framöver utifrån bland annat de tecken som finns på nedgång inom bostadsproduktionen.

– Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt gällande betong till bostäder som gett en väldigt hög nivå på betongproduktionen. Hur nedgången inom bostadsproduktionen kommer att påverka betongproduktionen blir intressant att följa under året, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, och tillägger:

– Glädjande ser vi också att den ökade betongproduktionen vi kunde se för kategori Infrastruktur under förra året nu har fortsatt även i år. Ökningen landar på 20 procent för årets fyra första månader jämfört samma period föregående år. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som nu ger ytterligare effekt på betongproduktionen, avslutar Malin Löfsjögård.