Hem Fråga Experten Fråga Experterna: Betongens draghållfasthet?

Fråga Experterna: Betongens draghållfasthet?

Fråga Experten

Vi ska installera en skulptur på ett gjutet betongfundament. Skulpturen är 7 meter håg och väger 8 ton, utförd i gjutjärn. Längst ner finns en fläns, 30 mm tjock ocjh i den finns 12 hål med c:a 300 mm mellanrum. Vi avser att fästa skulpturen med 80 mm slaghylsor för bult M20. Hylsans draghållfasthet är 2,4 ton och detta gånger 12 skulle då motsvara en draghållhållfasthet på 28 ton. Men frågan är hur mycket betongen tål. Är betongen den svagaste punkten eller är det draghylsan?

Noteras att armeringen i betongen ligger under 100 mm, helt enkelt för att vi skulle slippa borra i armeringen. Kvalitetet på betongen vet jag inte, det är en gjutning som är gjord av en professionell byggfirma, betongen är standard för en vanlig betongplatta.
/Stefan

Det finns en mängd olika sätt att göra infärgningar i betong (slagankare, expanderbult, ingutningshylsa, betongskruv, mm). Hur mycket dina infästningar klarar av kan jag egentligen inte svara på. Det beror på vilken typ du har använt, förankringsdjup, avstånd från kant och mellan punkterna, betongkvalitet, eventuella sprickor m.m.

Med M20 slagankare, minst 80 mm djup / 120 mm från kant / 240 mm mellanrum, samt osprucken betong med ”normal” hållfasthet, skulle jag gissa att infästningen klarar 1,5-2,0 ton i drag rakt ut från ytan, och ca det dubbla om infästningen belastas på tvären.

Men för att få ”rätt” uppgifter på vad fästpunkterna klarar av bör du kolla med företaget som tillverkar dem, och/eller att du ber en konstruktör räkna på det. Att anta att belastningen på en fästpunkt är totalvikten dividerat på antal fästpunkter är riskabelt (i ditt fall 8/12=0,7 ton), enstaka infästningar brukar få ta högre laster. Så hur väl du kan fördela lasten vid lyftet är också en viktig förutsättning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group